Nain Persian Carpet

PROJECT INFO

Name:
Nain Iran
Location:
Den Haag
Surface Area:
1m X 1,5m
Value:
1750Euro

Dicht bij de westelijke rand van de grote woestijn Dasht-e-Kavir, 200 kilometer ten oosten van Isfahan is de schilderachtige stad Nain. In de stad ziet men de karakteristieke kleigebouwen en een van de oudste moskeeën van Iran met delen vanuit de 10e eeuw.

Tapijten uit de stad hebben een goede reputatie en zijn erg populair. Materiaal alsmede het vakmanschap is van de hoogste klasse en de knoopdichtheid is hoog, vaak meer dan een miljoen knopen per vierkante meter. Het materiaal in de meer exclusieve tapijten bestaat uit wol op een zijden schering of zijde in zowel de schering als in de inslag en de pool.

Patronen met eenmedaillon in het middentezamen met arabesken en florale motieven komen vaak voor. De gelijkenis met tapijten uit de nabijgelegen stad Isfahan is opmerkelijk. Een van de zeldzamere soort Nain tapijten op de markt is de “Nain Tuteshk” en met een ongelooflijk verfijnd vakmanschap zijn ze zeer gewild. Soms komt het voor dat tapijten van iets mindere kwaliteit, maar met vergelijkbare patronen en kleuren, worden verkocht als Nain tapijten.